*Kalkınma

*Yenilenebilir Kaynaklar

*Endüstri 4.0

* Gıda Politikası

*Yeşil Üretim

*Geri Dönüşüm

*High-tec Üretim

*Sibernetik

*Big Data

*Karbon Ayak İzi

*Veri Madenciliği

*Enerji Güvenliği

*Çevre Politikaları

*Ekonomik Büyüme

*Üretim

*Çevre

*Girişimcilik

*Beşerî Sermaye

*Doğal Kaynakların Kullanımı

*Tarım Ekonomisi vb. konular

* Development

* Data Mining

* Industry 4.0

*Renewable resources

* Green Production

*Recycling

* High-tech production

*Cybernetic

* Big Data

*Carbon foot print

* Food Politics

* Energy Security

* Environmental Politics

*Economic Growth

* Production

* Environmental Pollution

* Entrepreneurship

* Human Capital

* Use of Natural Sources

* Agricultural Economy etc.