Sempozyum Konuları/Topics

*Kalkınma
*Yenilenebilir Kaynaklar
*Endüstri 4.0
* Gıda Politikası
*Yeşil Üretim
*Geri Dönüşüm
*High-tec Üretim
*Sibernetik
*Big Data
*Karbon Ayak İzi
*Veri Madenciliği
*Enerji Güvenliği
*Çevre Politikaları
*Ekonomik Büyüme
*Üretim
*Çevre
*Girişimcilik
*Beşerî Sermaye
*Doğal Kaynakların Kullanımı
*Tarım Ekonomisi vb. konular
* Development
* Data Mining
* Industry 4.0
*Renewable resources
* Green Production
*Recycling
* High-tech production
*Cybernetic
* Big Data
*Carbon foot print
* Food Politics
* Energy Security
* Environmental Politics
*Economic Growth
* Production
* Environmental Pollution
* Entrepreneurship* Human Capital
* Use of Natural Sources
* Agricultural Economy etc.