Önemli Tarihler / Important Dates

 • Sempozyum Tarihi:  29-30 Mayıs 2020
  • Date of Symposium:  29-30 May 2020
 • Son Özet Gönderim Tarihi: 01 Mayıs 2020
  • Abstract Deadline: 01 May 2020
 • Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 05 Mayıs 2020
  • Announcement of Accepted Papers :  05 May 2020
 • Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 15 Mayıs 2020
  • Deadline for Full Text Submission: 15 May 2020
 • Kayıt için Son Tarih: 22 Mayıs 2020
  • Registration Deadline: 22 May 2020
 • Sempozyum Ücreti Ödeme Tarihi: 05 Mayıs 202022 Mayıs 2020
  • Symposium Payment Date: 05 May 202022 May 2020
 • Yer: İslahiye / Gaziantep/Türkiye
  • Location: Islahiye / Gaziantep/TURKEY