Sempozyum Tarihi:  25-27 Ekim 2018

Son Özet Gönderim Tarihi: 15 Eylül 2018

Kabul Edilen Bildirilerin

Duyurulması: 20 Eylül 2018

Tam Metin Son Gönderim

Tarihi: 24 Ekim 2018

Kayıt için Son Tarih: 01 Ekim 2018

Date of Symposium:  25-27 October 2018

Abstract Deadline: 15 September 2018

Announcement of Accepted

Papers :  20 September 2018

Deadline for Full Text

Submission: 24 October 2018

Registration Deadline: 01 October 2018