Ödüller/Rewards

  • Bilgi Teknolojileri; en iyi üç bildiri/
    • Information Technology; the best three papers
  • İktisat; en iyi üç bildiri/
    • Economics; the best three papers
  • İşletme; en iyi üç bildiri/
    • Business; the best three papers