• Tek ya da çok yazarlı bir kişi en fazla İKİ BİLDİRİ ile katılabilir.
  • Sempozyum kayıt ücreti tek bildiri için 250 TL (50 Euro)’dur. İkinci bildiri için ayrıca ek 100 TL’dir.
  • Bildirisiz katılım ücreti ise 250 TL (50 Euro).
  • Ödemeler, Kabul Edilen Bildiriler yayınlandıktan sonra alınacaktır (05 Mayıs-22 Mayıs Tarihleri arası).

 

  • An author can submit maximum TWO PAPERS without considering how many authors contribute it.
  • Symposium fee is 250 TRY (50 Euro) for first paper, additional paper 100 TRY.
  • Registration fee without presentation is 250 TRY.
  • Registration fee is going to be paid after announcement of the accepted papers (between 05 May-22 May).

Ödeme İçin Hesap Numaraları:

Alıcı: HACI MUSTAFA PAKSOY

TL Hesabı

Halkbank Kilis Şubesi

Şube Kodu: 0680

Hesap No: 01007367

IBAN: TR260001200968000001007367

Euro Hesabı

Halkbank Kilis Şubesi

Şube Kodu: 0680

IBAN: TR910001200968000035000914

Account Number For Payment:

Receiver: HACI MUSTAFA PAKSOY

TL Account

Halkbank Kilis Şubesi

Branch Code: 0680

Account No: 01007367

IBAN: TR260001200968000001007367

Euro Account

Halkbank Kilis Şubesi

Branch Code: 0680

IBAN: TR910001200968000035000914