Genel

Konaklama / Accommodation

TR/ Gaziantep Üniversitesi Turizm Uygulama Oteli Adres: Gaziantep Üniversitesi Kampüsü Burç Yolu Şahinbey Merkez, Şahinbey, Gaziantep, Türkiye Tel: +90 342 360 90 45 EN/ Gaziantep University Hospitality Practice Hotel Address: Gaziantep University, Burc Yolu, Sahinbey Merkez, Sahinbey, Gaziantep, Turkey Contact: +90 342 360 90 45

Yayın Olanakları/Publication Oportunities

1. Gelen bildiriler Özet ve Tam Metin olarak e-Kitap şeklinde yayınlanacaktır. 2. Seçili tam metinler, hakem sürecini tamamladıktan sonra İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi (İKTİSAD) Sempozyum Özel Sayısında yer alacaktır. 3. Bunun dışında aşağıdaki dergilerde de yayın imkânı mevcuttur:·        Journal of Social and Humanities Sciences Research (http://www.jshsr.org/Anasayfa.Aspx)·        Al-Farabi International Journal on Social Science (http://dergipark.gov.tr/farabi)·        …

Yayın Olanakları/Publication Oportunities Devamı »

Katılım Ücreti/Symposium Fee

·       Tek ya da çok yazarlı bir kişi en fazla İKİ BİLDİRİ ile katılabilir. ·       Sempozyum kayıt ücreti tek bildiri için 250 TL (50 Euro)’dur. İkinci bildiri için ayrıca 100 TL (20 Euro) ödeme gerekmektedir. ·       Lisans ve lisansüstü öğrenciler için sempozyum kayıt ücreti 150 TL (30 Euro)’dur. İkinci bildiri için ise yine ayrıca 100 TL …

Katılım Ücreti/Symposium Fee Devamı »

Sempozyum Konuları/Topics

*Kalkınma*Yenilenebilir Kaynaklar*Endüstri 4.0* Gıda Politikası*Yeşil Üretim*Geri Dönüşüm*High-tec Üretim*Sibernetik*Big Data*Karbon Ayak İzi*Veri Madenciliği*Enerji Güvenliği*Çevre Politikaları*Ekonomik Büyüme*Üretim*Çevre*Girişimcilik*Beşerî Sermaye*Doğal Kaynakların Kullanımı*Tarım Ekonomisi vb. konular * Development* Data Mining* Industry 4.0*Renewable resources* Green Production*Recycling* High-tech production*Cybernetic* Big Data*Carbon foot print* Food Politics* Energy Security* Environmental Politics*Economic Growth* Production* Environmental Pollution* Entrepreneurship* Human Capital* Use of Natural Sources* Agricultural Economy …

Sempozyum Konuları/Topics Devamı »