Bildiri Gönderimi/Abstract Submission

Bildiri kabul süreci 5 aşamadan oluşacaktır:

(1) Bildirinin econbusssymposium@gmail.com adresine gönderilmesi,

(2) Bildirinin hakemlere gönderilmesi,

(3) Hakemler tarafından kabul edilen bildirilerin duyurulması (20 Eylül 2018),

(4) Bildiri sahiplerine kabul belgesinin gönderilmesi,

(5) Katılım ücretinin ödenmesi (20 Eylül 2018-1 Ekim 2018).

*Bildiri ve sunumlar Türkçe ve İngilizce dillerinde kabul edilecektir.
Paper acceptance process is going to be in 5 steps:

(1) Submission of the manuscript via emailing econbusssymposium@gmail.com,

(2)  Referees viewing manuscripts,

(3) Announcing the accepted papers by referees (20 September 2018),

(4) Sending all acceptance letters to the authors,

(5) Payment of the registration fee (20 September-1 October 2018).

*Papers can be both in Turkish and English.

Özet Bildiri Şablonu Word Şablon 

Kongre Bildiri Sunma Kuralları

  • Katılımcılar kongre düzenleme kurulunun belirlediği bildiri sunum tarihi ve saati dışında bildirilerini sunamazlar.
  • Bildiri sahiplerinin kendilerine belirtilen bildiri sunum tarihi ve saatinden 15 dakika önce ilgili salonda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  • Bildiri kabul edildikten sonra yazarlarda yapılan değişiklikler kabul edilmeyecektir.
  • Bildirinin sunulmaması durumunda, söz konusu bildiri kongre özet/tam metin kitabında yer almaz.
  • Kongre katılım belgesi sözel sunum yapan kişiye teslim edilir.
  • Kongrede sözlü sunum yapanlara yaka kartı ve diğer hediyeler verilir.