Bildiri Kitabı

2018 Econbuss Symposium Proceedings Book

Katılımcı Listesi (imzalı)

Katılımcı Listesi/List of Participants


Tam Metin Bildiriler Hakkında Duyuru!!!

Değerli katılımcılar,
Tam metin bildiri göndermek isteyen katılımcıların çalışmalarını en geç 26 Kasım 2018 Pazartesi günü göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacak sadece özetler bildiri kitabında yer alacaktır. Tüm katılımcılarımıza duyurulur.
Bununla birlikte Sempozyum Bildiri Kitabı için hazırlıklar devam etmektedir. Bu bağlamda bildiri kitabı için elektronik ISBN numarası alınmıştır. Gelen tam metin bildirilerin de değerlendirme ve dizgi süreçleri devam etmektedir.

Sempozyum Programı Güncel V.1.4 (24.10.2018)

Sempozyum Programı /Symposium Schedule


Bildirilerin Kabulü ve Katılım Ücretlerinin Yatırılması Hakkında (26.09.2018)

Hakem incelemesi tamamlanan bildirilerin kabul yazıları yazarların maillerine gönderilmektedir. Kabul yazıları tarafına ulaşan yazarların, katılım ücretlerini yatırmaları ve dekontu econbusssymposium@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur.

Not 1: Dekont başlığına yazarların ismini yazınız.

Not 2: Öğrenci olarak katılım gösteren yazarlarımız, Dekont ile birlikte öğrenci belgesini de gönderiniz.

Not 3: Kabul mektubu almış olsa da, katılım ücreti yatırılmayan bildiriler, sempozyum programına dahil edilmeyecektir.

Not 4: Sempozyum Programımızın 3. günü (27 Ekim 2018) Zeugma Müzesi gezisi düzenlenecektir. Gezi programı oluşturulacağı için, yazarlarımızdan katılmak isteyenlerin bilgilerini econbusssymposium@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur.

Announcement about Paper Acceptance and Registration Fee (26.09.2018)

Acceptance Letters of abstracts which complete referee assessment are sent to authors’ emails. Please make the payment to complete your registration. When you do your payment, please send your receipt to econbusssymposium@gmail.com .

Also please note that;

  1. Receipt has to include authors’ name and surname.
  2. Postgraduate students must send the student document with the receipt.

Sempozyumun temel amacı; doğal kaynakların bilinçsizce tüketildiği, kirliliğin yüksek oranda arttığı, ekolojik dengenin bozulduğu ve yüksek teknolojinin hakim olduğu bir dünyada, insanlığın geleceği için Sürdürülebilir Kalkınmanın bilim insanları tarafından tartışılabileceği bir platform sağlamaktır.

The main aim of the symposium is to provide a platform for scholars to discuss sustainable development for the human being future in such a world where flagrant waste of natural sources, dramatic raise in pollution, deterioration of ecological balance, technology accelerates.

Bu sempozyum Gaziantep Üniversitesi, Fon Üniversitesi, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, Journal of Social and Humanities Sciences Research, Al-Farabi International Journal on Social Science, International Journal of Economics, Politics Humanities and Social Sciences dergilerinin işbirliği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi,  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kilis 7 Aralik Üniversitesi katkılarıyla düzenlenmektedir.

This symposium is organised with the cooperation of Gaziantep University, Fon University, Journal of Economics Business and Political Researches, Journal of Social and Humanities Sciences Research, Al-Farabi International Journal on Social Science, International Journal of Economics, Politics, Humanities and Social Sciences; and with the contribution of Hasan Kalyoncu University, İskenderun Technical University,  Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Niğde Ömer Halisdemir University, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Karabük University, Kilis 7 Aralik University.

Sempozyum, “Yeni Akademik Teşvik Kriterleri” dikkate alınarak düzenlenmektedir. Bu bağlamda 6 farklı ülkeden katılımcı sempozyumda sunum yapacaktır (Bu sayı son gönderim tarihine kadar artabilir).