***ÇOK ÖNEMLİ NOT: Sempozyumumuz, COVID-19’un ulusal ve uluslararası katılımı olumsuz etkileyecek olması nedeniyle 13-14 Kasım 2020 tarihine ertelenmiştir.

***VERY IMPORTANT NOTE: Our symposium was postponed to 13-14 November 2020, since COVID-19 will negatively affect national and international participation.

2nd INTERNATIONAL ECONOMICS AND BUSINESS SYMPOSIUMS (ECONBUSS)


YESEMEK Open Air Museum, İslahiye-Gaziantep

İskenderun Technical University,Bildirilerin Kabulü ve Katılım Ücretlerinin Yatırılması Hakkında 

Hakem incelemesi tamamlanan bildirilerin kabul yazıları yazarların maillerine gönderilmektedir. Kabul yazıları tarafına ulaşan yazarların, katılım ücretlerini yatırmaları ve dekontu econbusssymposium@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur.

Not 1: Dekont başlığına yazarların ismini yazınız.

Not 2: Kabul mektubu almış olsa da, katılım ücreti yatırılmayan bildiriler, sempozyum programına dahil edilmeyecektir.

Announcement about Paper Acceptance and Registration Fee

Acceptance Letters of abstracts which complete referee assessment are sent to authors’ emails. Please make the payment to complete your registration. When you do your payment, please send your receipt to econbusssymposium@gmail.com .

Also please note that;

  1. Receipt has to include authors’ name and surname.

Bu sempozyum Gaziantep Üniversitesi, Gadjah Mada Üniversitesi (Endonezya), Fon Üniversitesi (Kuzey Makedonya), İskenderun Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi ve G.Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi  işbirliği ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi katkılarıyla düzenlenmektedir.

This symposium is organised with the cooperation of Gaziantep University, Universitas Gadjah Mada (Indonesia),  Fon University (North Macedonia), İskenderun Technical University, Journal of Economics Business and Political Researches, G.Ü. İslahiye İİBF International E-Journal; and with the contribution of Burdur Mehmet Akif Ersoy University,   Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Bandırma Onyedi Eylül University, Karabük University.